කුප්‍රකට මහ බැංකු බැඳුම්කර කොල්ලය පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම සඳහා පත්කළ “බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසම” මඟින් වරදකරුවකු කොට ඇති එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වන රවී කරුණානායක මහතාව අත් අඩංගුවට ගැනීමට නියමිත බවට විශ්වාසවන්ත කටයුතු ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ වාර්තාවේ.

බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ බොරු සාක්ෂි ලබාදීමේ වරද මත මෙසේ අත් අඩංගුවට ගැනීමට නියමිත බවට වැඩිදුරටත් වාර්තාවේ. පූර්ණ අධිකරණ බලතල සහ බලය ඇති ජනාධිපති කොමිසමක් හමුවේ බොරු සාක්ෂි ලබාදීම බරපතළ වරදක් වන අතර එය දෙවැනි වන්නේ මරණයක් සිදුකිරීමට පමණක් බවත් සඳහන්. එසේම එය අවමය මාස 03 ක් වත් ඉක්මවන තුරු ඇප ලබා නොදිය හැකි තරමේ වරදවල් ගණයට වැටෙන බවද සඳහන්.

අධිකරණයක් හමුවේ බොරු සාක්ෂි ලබාදෙමින් අධිකරණය නොමඟ යැවීම යන මෙම බරපතළ චෝදනාව යටතේ හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතාව නුදුරේදීම අත් අඩංගුවට ගැනීමට නියමිත බව අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් වාර්තාකරයි. රවී කරුණානායක මහතාට බැඳුම්කර කොල්ලයේ චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟම ඔහු සිය අමාත්‍යධුරයෙන් ඉල්ලා අස්විය.

එසේම මෙම අත් අඩංගුවට ගැනීමට පෙර හෝ පසු ඊට ප්‍රචාර දැක්වීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යේෂ්ඨ සහ ප්‍රබල ඇමතිවරයෙකු පරණ නඩු හුටපට කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් අත් අඩංගුවට ගැනීමට සැලසුම් කොට තිබෙන බවටද විශ්වාසවන්ත කටයුතු ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ වාර්තාවේ.