කතරගම වෙඩි තැබීමට ප්‍රදේශවාසීන් විරෝධය පළ කිරීමට පටන් ගැනීමත් සමඟ ප්‍රදේශයේ සහ පොලිස් ස්ථානයේ ආරක්ෂාවට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය කැඳවා ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

වෙඩි තැබීම නිසා කළහකාරී වූ පිරිස් එල්ල කළ ගල් මුල් ප්‍රහාරවලින් පොලිසියේ 20 දෙනකුට පමණ සුළු සුවාල සිදුවූ බවත්, පොලිස් පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල, පොලිස් නේවාසිකාගාර ගොඩනැගිල්ල සහ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාගේ නිල නිවස ඇතුළු දේපොළ රැසකට අලාභ හානි සිදුවූ බව ද පොලිසිය පවසයි.

පොලිස් වෙඩි තැබීමට විරොධය පළ කරමින් අද කතරගම – තිස්ස මාර්ගය අවහිර කරමින් ටයර් පුළුස්සමින් විරෝධතා පැවැති අතර ප්‍රදේශයේ කළු කොඩි ඔසවා ඇති අයුරු දැක ගත හැකි විය.

පොලිසියට ගල් මුල් ප්‍රහාර එල්ල කළ බව කියන පුද්ගලයන් 100ක් පමණ අත්අඩංගුවට ගත් බව ද පොලිසිය පවසයි.