විදුහල්පතිනියක දණ ගැස්සවීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරන ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක මහතා අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන පරීක්ෂණ අවසන් වන තෙක් පළාත් සභාව තුල දරණ පළාත් සභා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වන බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

විදුහල්පතිනික් දණ ගැස්වීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වන ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක මහතා සම්බන්ධයෙන් වහාම පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතාට උපදෙස් ලබාදී තිබේ. එසේම ජනාධිපතිතුමාගේ තීරණයට ගරුකරමින් ඌව මහ ඇමති චාමර සම්පත් දිසානායක මහතා ඔහු දැරූ අමාත්‍යධුරයෙන්ද ඉවත් වීමට තීරණය කොට ඇත.