යාපනයේ ක්‍රියාත්මක ”ආවා ගෲප්” කල්ලියට ආධාර අනුබල හා උපදෙස් ලැබෙන්නේ ස්විස්ටර්ලන්තයේ සිටින සංවිධානාත්මක දෙමළ කල්ලියකගෙන් බවට පොලීසියට තොරතුරු ලැබී ඇත.

යාපනයේදී මීට දින කීපයකට ඉහතදී අත් අඩංගුවට පත් වූ ”ආවා ගෲප්” කල්ලියේ නායකයෙකුගෙන් කළ ප්‍රශ්න කිරීමකදී මෙම තොරතුරු අනාවරණය වී තිබේ.

ස්විස්ටර්ලන්තයේ සිටින එම කල්ලිය එල්.ටී.ටී.ඊ.සංවිධානය වෙණුවෙන් තවමත් මුදල් එකතු කිරීමේ කටයුතු වල නිරත බවටද පොලීසියට තොරතුරු ලැබී ඇති අතර එම කල්ලියේ සිටි දෙදෙනෙකු මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින බවද පොලීසියට දැනගන්නට ලැබී ඇත.

එල්.ටී.ටී.ඊ. මහවිරු සැමරීමේ උළෙලට පැමිණි ඔවුන් දෙදෙනාගේ නම් පවා අත් අඩංගුවේ සිටින ”ආවා ගෲප්” කල්ලියේ නායකයා පොලීසියට පවසා ඇති අතර ඔවුන් ”ආවා ගෲප්” කල්ලියට මුදලින් පවා ආධාර කරන බවද පවසා ඇත.

ස්විස්ටර්ලන්තයේ සිටින කල්ලිය ලංකාවේ සිටින ”ආවා ගෲප්” කල්ලියේ ‘ප්‍රසන්තන්‘ නැමති අය සමග සම්බන්ධකම් පවත් වන බවත් ඔහු ලබා දෙන උපදෙස් මත ”ආවා ගෲප්” කල්ලිය කටයුතු කරණ බවත් අත් අඩංගුවේ සිටින ප්‍රධාන සැකකරුවා පොලීසියට පවසා තිබේ.

නමුත් මේ ‘ප්‍රසන්තන්‘ යන පුද්ගලයා තමන් කිසි දිනක දැක නොමැති බවද ඔහු පවසා ඇත.

– දිනසේන රතුගමගේ විසිනි