මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද නාය යාමෙන් පසුව මේ වනවිට මරණ සංඛ්යාව 28ක් දක්වා ඉහල ගොස් තිබෙනවා.

ප්‍රදේශයේ ජනතාව කොලොන්නාව ආසනයේ දේශපාලනඥයන් සමග ඉතාමත් වෛරයකින් පවතින බව ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා.

විශේෂයෙන් කොලොන්නාව ආසනයේ කටයුතු කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිරුනික ප්‍රේමචන්ද්‍ර හා මරික්කාර් හට එම ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සුවදුක් බැලීමට පවා යා ගත නොහැකි තත්වයක් ද පවතිනවා.

ප්‍රදේශවාසීන් සඳහන් කරන්නේ ඡන්ද කාලයට පමණක් බොරු ඡන්ද පොරොන්දු ලබා දී ජනතාවගේ කර මතින් පාර්ලිමේන්තු ගිය පසු නැවත ඔවුන්ගේ දුක් ගැහට වලට එම දේශපාලනඥයන් පිහිට නොවන බවයි.